Zacznij od dobrego pomiaru!

Prawidłowy pomiar otworu przeznaczonego na okno lub drzwi uważany jest przez specjalistów za jedno z najważniejszych zadań, jakie powinno zostać zrealizowane przed dokonaniem zakupu. Mimo iż wydaje się, że nie ma nic łatwiejszego niż zmierzenie szerokości i wysokości prześwitu w murze, tak naprawdę dokonanie prawidłowego pomiaru przez amatora jest obarczone dużym ryzykiem, a nawet niewielki błąd może prowadzić do problemów z funkcjonalnością okna lub po prostu do jego uszkodzenia. Różnica już jednego centymetra może uniemożliwić prawidłowe osadzenie okna. Aby uniknąć konieczności częstego serwisowania, warto zwrócić się do Autoryzowanych Monterów sieci oknaaluminiowe.pl, którzy sprawnie dokonają potrzebnych pomiarów, oszczędzając klientom nerwów i przyszłych kłopotów.

Jakie są najczęstsze problemy związane ze złym pomiarem?

Zasadniczo, dokonując nieprawidłowego pomiaru, możemy doprowadzić do sytuacji, w której zamówione okno jest albo za duże, albo za małe w stosunku do otworu okiennego. Oba przypadki generują różnego rodzaju problemy.

 

 

Jeśli okno jest za wysokie i zostanie zamontowane na tzw. „wcisk”, pojawią się duże trudności z osadzeniem parapetów. Do ich prawidłowego montażu potrzebny jest dodatkowy profil podparapetowy, dla którego pozostawiana jest dodatkowa ilość wolnego miejsca w otworze okiennym. Zbyt wysokie okno skutkuje montażem parapetu do boku ramy okna zamiast pod oknem. W takim przypadku monterzy podczas osadzania parapetu zewnętrznego zakrywają otwory, które służą do odwadniania, co prowadzi do sytuacji, w której woda zamiast spływać na zewnątrz cieknie w mur. Z kolei problem w postaci okna zbyt szerokiego w stosunku do otworu rozwiązywane jest czasem przez nieprofesjonalnych „monterów” poprzez rozkucie ościeży. Jest to działanie niedozwolone i niedopuszczalne, ponieważ nadproże nad oknem, wykonywane najczęściej z betonu, musi mieć stabilne i mocne oparcie na ścianach obok okna.

Inną grupę problemów reprezentuje okno za małe w stosunku do prześwitu w murze. Próby wypełnienia nadmiaru wolnej przestrzeni pianą montażową najczęściej skutkują problemami z funkcjonalnością okna, które źle się otwiera, a w skrajnych przypadkach nie otwiera się wcale. Piana montażowa ma jeszcze jedną właściwość, która może doprowadzić do uszkodzenia okna. Charakteryzuje ją duża siła rozprężania, dlatego jeśli jej warstwa jest zbyt gruba może spowodować pęknięcie futryny na zgrzewie lub całkowite wypchnięcie ramy.

Najważniejsze zasady dokonywania pomiarów otworu okiennego.

  • Pomiar wykonujemy w kilku miejscach (każdy bok), najlepiej dwukrotnie, po czym uzyskane wyniki dokładnie zapisujemy na kartce. Przydatne jest wykonanie rysunku okna.
  • Mierzymy i porównujemy długości przekątnych celem sprawdzenia, czy ościeże mają kąty proste. Jeśli wystąpi jakakolwiek różnica oznacza to, że żaden z kątów nie ma 90o.
  • Mierzymy wysokość otworu zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Przy pomiarze wysokości uwzględniamy zapas na profil podparapetowy, który równa się wysokości listwy.
  • Sprawdzamy wzajemne ustawienie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego ze względu na często występujące różnice. Jest to szczególnie ważne, jeśli przy wymianie okien chcemy zachować stare parapety.
  • Jeśli przewidujemy montaż karniszy nad oknami, a ich ościeże sięgają do samego sufitu konieczne jest pomniejszenie wymiaru okien celem zastosowania specjalnego profilu poszerzającego, którego zadaniem jest zapewnienie swobodnego otwierania i zamykania okna pod karniszem.
  • Klienci zainteresowani montażem rolet powinni taką informację podać Autoryzowanym Monterom, aby mogli oni uwzględnić ten fakt podczas dokonywania pomiarów.

 

Autoryzowani Monterzy sieci oknaaluminiowe.pl zarówno podczas dokonywania pomiarów, jak i podczas montażu kierują się wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej.